Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

 • Jak a za jakým účelem Scandalshop.cz  shromažďuje a používá osobní údaje svých klientů?
 •  
 • Veškeré informace, které nám byly shromážděny, se používají ke zlepšení služeb a uživatelského prostředí. Shromažďované informace jsou rozděleny do dvou skupin:

-Informace poskytnuté zákazníkem – to jsou informace, které nám každý klient poskytuje dobrovolně, zadáním údajů na naší webové stránce nebo jiným způsobem

Tento typ informací se shromažďuje během:

 

 • Nakupování v našem internetovém obchodě
 • Odeslání zprávy prostřednictvím kontaktního formuláře na našem webovém serveru
 • Zasílání dotazů nebo stížností na produkty, které poskytl Scandalshop …

Tento typ dat je přiřazen:

 • Kontaktní informace uživatele – jméno, příjmení, telefonní kontakt, email
 • Adresa uživatele – aktuální obytná adresa, kterou uživatel uvedl při objednávání

Každý uživatel výslovně uděluje svůj souhlas s tím, že obdrží propagační emaily a zprávy, a má právo uvést své odmítnutí jejich přijetí prostřednictvím odkazu, který se nachází na konci každého odeslaného e-mailu.

 • Každý klient si ponechává právo požadovat informace o osobních údajích shromažďované a zpracovávané námi nebo odmítnout je poskytnout, takže nebude moci využít plné funkčnosti e-shopu. Pro více informací kontaktujte nás e-mailem: info@scandal-shop.cz

 

-Automatické informace – pokaždé, když zákazník navštíví stránku Scandalshop.cz, přijímáme Automatická data z našich systémů IT prostřednictvím technologií nazývaných "cookies". Tyto údaje jsou primárně technické, například operační systém a prohlížeč, oblast, ve které se uživatel nachází, a další obecné údaje, týkající se návštěvy našich webových stránek, jako je prostoje, chování, počet navštívených stránek atd.

Termín ochrany osobních údajů

Osobní údaje každého z našich klientů jsou ukládány tak dlouho, jak je to nutné ke zpracování jakékoli korespondence a následné akce. Retenční perioda všech údajů týkajících se příjmu propagačních e-mailů a zpráv je 5 let nebo až do žádosti zákazníka o zrušení.

Co jsou cookie?

Soubory cookie jsou malé elektronické soubory, skládající se z písmen a číslic, které jsou uloženy v terminálovém zařízení uživatele na webu a uloženy v něm. Obvykle obsahují název webu, dobu uložení a zvláštní jedinečné číslo.

Soubory cookie jsou dva typy: dočasné soubory cookie relací a trvalé soubory cookie. Soubory cookie relací jsou uloženy na terminálovém zařízení uživatele pouze do doby, než jsou vydány systémem, a to vypnutím postroje. Na rozdíl od relace jsou trvalé soubory cookie uloženy v zařízení uživatele po delší dobu, určené parametry samotného elektronického souboru nebo dokud nejsou odstraněny uživatelem.

Když je web důvěryhodný, soubory cookie pomáhají lépe přizpůsobit obsah uživateli, vylepšit procházení, vyhnout se opakování obsahu a další. Některé soubory cookie však mohou sledovat návštěvy různých webů od uživatelů a tím porušovat jejich soukromí.

Každý uživatel může upravit chování svého prohlížeče na soubory cookie v souladu s jejich vlastními preferencemi, včetně odepření použití souborů cookie v plném rozsahu. V těchto případech však uživatel znovu nebude mít možnost využít všech funkcí daného webu.

Následné sdílení osobních dat

Za účelem splnění smlouvy o prodeji a dodání objednaného zboží, Scandalshop.cz  sdílí osobní údaje svých uživatelů pouze se třetími stranami oprávněnými společností, jako jsou banky, kurýři atd.

 Ochrana osobních údajů uživatele

 • Za účelem ochrany osobních údajů kteréhokoli uživatele, Scandalshop.cz použije takzvaný Protokol SSL, který šifruje veškeré informace zadané klientem
 • Scandalshop.cz
 • Scandal-shop.cz neshromažďuje informace týkající se vaší platby (včetně informací o debetní nebo kreditní kartě)
 • -Každý uživatel je povinen ponechat na svém účtu v e-shopu jakékoli uživatelské jméno nebo heslo a nezpřístupnit jej třetím stranám.
 • Scandal-shop.cz není zodpovědný za objednávky provedené třetími stranami zadáním platných dat v našem systému. 

Uživatelská práva, související se zpracováním osobních údajů

Každý uživatel má právo v jakémkoli okamžiku zpracování:

 • Změnit nebo doplnit osobní údaje, pokud se domnívá, že jsou nepřesné nebo neúplné. Scandal-shop.cz po změně nebo odstranění neukládá stará data svých uživatelů
 • Požadovat odstranění vašich osobních dat z našeho systému
 • -Požadovat omezení zpracování a distribuce osobních údajů, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné k naplnění naší zákonné povinnosti 
 • Namítat zpracování dat v určité situaci
 • -Odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, což nemá vliv na zákonnost zpracování, které bylo provedeno před jeho odstoupením.
 • Stěžují si na nezákonné řízení osobních údajů příslušnému orgánu dozoru (Komise pro ochranu osobních údajů)

Odmítnout poskytnout informace, pokud budou použity k reklamním účelům

Věkové omezení

Scandalshop..cz nepovoluje použití služeb, vytváření účtů nebo objednávat prostřednictvím stránky osobám do 16 let, s výjimkou případu, když obdržíte výslovný souhlas držitele rodičovské zodpovědnosti.

Kontakt na nás

Můžete nás kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře na našem webu nebo pomocí následujících kontaktních údajů:

 

 

E-mail:  info@scandal-shop.cz